خدمات مافرایندهای مهم در روند ترخیص

 • 1

  برنامه ریزی حمل و بسته بندی کالا

  در هنگام خرید و سفارش اولیه، حتما به نوع بسته بندی و شرکت طرف قرارداد حمل کننده محموله دقت نمائید تا در زمان ترخیص با هزینه های غیرمتعارف و افزایش زمان ترخیص روبرو نشوید.
 • 2

  ثبت سفارش

  مهمترین گام در شروع فرایند ترخیص، ثبت دقیق پروفرما در سامانه جامع گمرک ایران می باشد که باید به دقت و با بررسی دقیق تمامی جوانب کار اجرا گردد.
 • 3

  ترخیصیه و قبض انبار

  اغلب این بخش را یکی از ساده ترین مراحل در تشریفات گمرکی می دانند، اما همین مرحله چالش های خاص خود را مانند، عدم ثبت ترخیصیه الکترونیکی، مغایرت در اسناد حمل و اطلاعات مندرج در بارنامه روبرو می شوند که در صورت بررسی به موقع قبل از دریافت اعلامیه ورود، قطعا بیشتر این چالش ها قابل حل خواهند بود.
 • 4

  اظهارنامه

  در مرحله اظهار کالا به گمرک، جلسه توجیهی در خصوص کلیه اسناد و بررسی آن با ثبت سفارش بسیار مهم است. بخش اظهار نامه ستون فقرات روند ترخیص را تشکیل میدهد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر بسته آموزشی روبرو را دانلود نمائید.
راهنما

بسته های خدمات رسانی


. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .
جهت دریافت فایل بسته های خدمات رسانی اینجا را کلیک نمائید.

برای تجارتی آرام
یک بار ما را امتحان کنید